Arviointi

Maa- ja metsätalouskiinteistöstä tarvitaan luotettavaa arviota esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • sukupolvenvaihdos
  • tilan myynti tai osto
  • perukirjoitus
  • ositus
  • perinnön jako
  • rahoitus- tai sijoitustarpeet

Arvioon liittyy myös yhdessä muodostettava näkemys jatkotoimenpiteistä ja tarvittaessa niissä avustaminen. Oikean arvion merkitys korostuu myös muissa verotusta sivuavissa tilanteissa.

TalvinenKoivumetsa